Kategoriarkiv: bolån

Minskning av ränteavdrag för bolån

Bolån

BolånFolkpartiet vill minska ränteavdraget för att stävja bostadsbubblan och bromsa prisutvecklingen på bostäder. ”En begränsad minskning av kapitalinkomstskatten och det därtill kopplade ränteavdraget – genom en första sänkning från 30 till 25 procent vid kommande årsskifte – är en effektiv och träffsäker åtgärd för att åstadkomma detta.”

Det är i och för sig rätt att en minskning av ränteavdraget är en mer träffsäker åtgärd än det är att höja reporäntan. Tyvärr är det dock så att räntenivån är alldeles för låg i nuläget så även om de föreslagna åtgärderna skulle komma till rätta med bostadsbubblan, vilket är högeligen osannolikt, så uppstår flera andra former av bubblor i ekonomin som en konsekvens av den låga räntenivån.

Även vad gäller att stävja prisutvecklingen på bostadsmarknaden så är tyvärr den föreslagna åtgärden för liten och alldeles för sent påtänkt. Bostadsbubblan är redo att spricka redan och alla politiska åtgärder som syftar till att stävja prisutvecklingen riskerar bara att vara den utlösande faktorn till att bostadsbubblan spricker. Carl B Hamiltons debattinlägg i DN avslöjar att politiker är väldigt medvetna om bostadsbubblan och oroade för dess inverkan på den svenska ekonomin.