Effektiv ränta – Beräkna effektiv ränta

Effektiv räntaVad är effektiv ränta?

Med effektiv ränta avser man den totala kreditkostnaden angiven som årlig ränta på lånebeloppet. Effektiv ränta beaktar alla kostnader som är förknippade med kreditgivning och ger därför en mer rättvis bild av lånets verkliga kostnad för låntagaren.

Beräkna effektiv ränta

Det kan vara lite besvärligt för en låntagare att räkna ut den effektiva räntan. Den effektiva räntan är den totala kreditkostnaden är summan av räntor, kreditavgifter samt eventuella andra kostnader, uttryckt i en årlig procent av kreditbeloppet och är ett verktyg för att jämföra olika krediter med varandra.

Konsumentkreditlagen reglerar hur den effektiva räntan skall beräknas: ”kreditkostnaden angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall under hänsynstagande till att delbetalningar skall göras under den löpande kredittiden”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *