Etikettarkiv: gå i borgen

Borgen

Borgen

BorgenBorgen är en form av kreditsäkerhet och är ett löfte att betala en skuld för någon annan om denna inte kan betala. En borgensman är den som går i borgen och ansvarar för att ett betalningsåtagande fullgörs. Borgensförbindelse gäller ofta lån men det förekommer även i andra sammanhang som till exempel vid tecknande av telefonabonnemang, el- eller gasabonnemang. Det blir också allt vanligare med borgen vid hyreskontrakt och även när bostadsföreningar skall godkänna nya medlemmar.

Man skall ha klart för sig att gå i borgen för någon inte är en formalitet. Det händer inte sällan att människor går i borgen för vänner och släktingar för att de tycker att det är omöjligt att neka. De blir satta under känslomässig press och har helt enkelt inte möjlighet att säga nej. Det finns två huvudtyper av borgen: proprieborgen och enkel borgen. En viktig skillnad ligger i när den som gått i borgen för någon annan kan bli skyldig att betala:

  • Enkel borgen – Innebär att borgensman blir betalningsskyldig bara om det är konstaterat att låntagaren inte kan betala.
  • Proprieborgen – Innebär att långivaren eller fordringsägaren genast när betalning uteblivit kan kräva att borgensmannen skall betala skulden utan att först kräva gäldenären.

Det finns en del andra begrepp vad gäller borgensåtagande som det är bra att känna till:

  • Solidariskt betalningsansvar – Förpliktelse för var och en av flera gäldenärer som gemensamt ansvarar för en skuld att vid krav från borgenären betala hela beloppet.
  • Regressrätt – Rättighet för en person som blivit tvungen att betala för en annan persons räkning att av denne kräva det betalda beloppet. Regressrätten gäller exempelvis när det finns flera borgensmän med solidariskt ansvar. Den borgensman som har tvingats betala skulden kan regressvis kräva ersättning av de övriga borgensmännen.

Det finns ett gammalt talesätt som säger: ”Den som går i borgen går i sorgen”. Du skall vara väldigt försiktig med att gå i borgen för någon annan persons skuld. En allt vanligare form av borgensåtagande är när en företagare går i personlig borgen för sitt aktiebolags låneförbindelser. Det är viktigt att företagaren här har för sig att han personligen är betalningsskyldig för de skulder som aktiebolaget tar på sig och att han alltså i pricip kan gå i personlig konkurs och att borgensåtagandet kan drabba honom som privatperson och hans familj på ett sätt som han kanske inte har tänkt sig.

En annan sak som du bör tänka på innan du går i borgen för någon är att du skall ha möjlighet att kunna betala borgen utan alltför allvarliga åverkan på din egen privatekonomi. Det kan även vara en god idé att flera solidariskt delar ett borgensåtagande och att det på så sätt blir mindre risk eftersom ni delar på risken mellan flera olika borgensmän.