Etikettarkiv: stibor fixing

Stibor ränta

Stibor ränta

Stibor ränta räntorStibor ränta – Stibor räntan används som referens när banker och andra långivare sätter sina räntenivåer. Stibor står för Stockholm Interbank Offered Rate, vilket är den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar av varandra. Stibor Fixing är den räntesats som utgör genomsnittsnoteringen med undantag för högsta och lägsta notering. Stibor publiceras dagligen av Stockholmsbörsen klockan 11.05 och används som referens för räntesättning och prissättning av olika derivat.

Att Stibor används som referensränta betyder för vanliga låntagare att det i lånevillkoren kan stå exempelvis: ”Räntan som gäller är Stibor + 5%”. Detta innebär att räntan för låntagaren bestämts till Stibor räntan plus ett pålägg på 5 procentenheter. På räntemarknaden är det ytterst viktigt vilken tidshorisont som gäller för lånet. Av denna anledning anges alltid vilken tidsperiod Stibor gäller för. Riksbanken publicerar dagligen räntesatsen för Stibor räntan. Vill du veta räntesatsen för Stibor räntan kan du få en eller flera dagars noteringar av Stibor Fixing på Riksbankens hemsida.